• /
  • Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng - XDN

Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng - XDN

Tổ hợp môn khối A 24 Th02

Tổ hợp môn khối A

Tổ hợp môn khối A là khối thi được nhiều thí sinh lựa chọn để xét tuyển vào các nhóm ngành phổ biến khác nhau như: Luật, kinh tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên…

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC