Ngành Báo chí - 7320101

02 Th03, 2021 - Xem: 1818

Ngành Báo chí với mã ngành 7320101 là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Ngành Báo chí giúp đào tạo ra những phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp cung cấp hệ thống thông tin về những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày.

1. Tìm hiểu ngành Báo chí

Ngành báo chí (tiếng Anh là Journalism) là ngành học chuyên đào tạo những sinh viên có đủ kỹ năng, kiến thức, năng lực thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội. Giúp sinh viên nhận thức trách nhiệm xã hội, luật pháp, đạo đức của nhà báo để phục vụ trong các cơ quan Báo chí, Tạp chí của Nhà nước.

 • Ngành báo chí trang bị kiến thức cơ bản về lĩnh vực Báo chí, về nguyên tắc hành nghề, kỹ năng tác nghiệp, cách thức ứng xử chuẩn mực về pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Giúp sinh viên nắm được các khuynh hướng vận động phát triển của ngành, phương hướng tiếp cận, xử lý, nghiên cứu một cách có hệ thống.
 • Sinh viên học ngành Báo chí được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp như: Khả năng tư duy lí luận, khoa học thực tiễn trong việc tham mưu, quản lý cơ quan báo chí. Biết cách tổ chức công việc hiệu quả, tự hoạt động độc lập trong phát hiện, khai thác thông tin.
 • Ngành Báo chí giáo dục sinh viên về ý thức tự giác nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phục vụ nhân dân, và thái độ làm việc nghiêm túc, đúng đắn.
 • Học ngành Báo chí giúp sinh viên hiểu được yêu cầu về tính chính xác cao, tính công bằng và trung thực trong báo chí và vận dụng các yêu cầu này trong quá trình tác nghiệp báo chí.
 • Bên cạnh đó, ngành Báo chí còn đào tạo khả năng tư duy, sáng tạo tác phẩm báo chí cho sinh viên như: Báo in, báo truyền hình, báo phát thanh... Và cách thẩm định nguồn thông tin nhanh, chính xác nhất.
 • Ngành Báo chí cung cấp kiến thức về nguyên tắc trình bày trong việc thiết kế báo in, website, hay xây dựng kịch bản một cách hoàn thiện về một chương trình phát thanh, truyền hình.
 • Theo học ngành Báo chí, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành: Báo in, Báo chí đa phương tiện, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình...

2. Chương trình đào tạo ngành Báo chí

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Báo chí trong bảng dưới đây.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

Triết học Mác – Lênin

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội và nhân văn

Bắt buộc

6

Pháp luật đại cương

7

Chính trị học đại cương

8

Kinh tế học đại cương

9

Quan hệ quốc tế đại cương

Tự chọn (Chọn 6 trong 28 tín chỉ dưới đây)

10

Xã hội học đại cương

11

Địa chính trị thế giới

12

Logic hình thức

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

14

Tiếng Việt thực hành

15

Nguyên lý quản lý kinh tế

16

Xây dựng Đảng

17

Cơ sở văn hóa Việt Nam

18

Chuyên đề văn học Việt nam và thế giới

19

Ngôn ngữ học đại cương

20

Lịch sử văn minh thế giới

21

Tâm lý học xã hội

22

Lý luận văn học

23

Môi trường và phát triển

Toán và khoa học tự nhiên

24

Tin học ứng dụng

Ngoại ngữ

25

Tiếng Anh học phần 1

26

Tiếng Anh học phần 2

27

Tiếng Anh học phần 3

28

Tiếng Anh học phần 4

29

Tiếng Trung học phần 1

30

Tiếng Trung học phần 2

31

Tiếng Trung học phần 3

32

Tiếng Trung học phần 4

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng (theo quy định)

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

33

Lý thuyết truyền thông

34

Luật pháp và đạo đức báo chí

Tự chọn (Chọn 6 trong 21 tín chỉ dưới đây)

35

Lịch sử báo chí

36

Xã hội học báo chí

37

Tâm lý học báo chí - truyền thông

38

Quan hệ công chúng

39

Truyền thông xã hội và mạng xã hội

40

Văn hoá truyền thông

41

Truyền thông quốc tế và thông tin đối ngoại

Kiến thức ngành (bắt buộc)

42

Cơ sở lý luận báo chí

43

Ngôn ngữ báo chí

44

Lao động nhà báo

45

Công chúng báo chí

46

Tác phẩm báo in

47

Tác phẩm báo phát thanh

48

Tác phẩm báo truyền hình

49

Tác phẩm báo mạng điện tử

Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành Báo in

Bắt buộc

50

Ảnh báo chí

51

Nhật báo và tuần báo

52

Tạp chí

53

Ấn phẩm báo chí chuyên biệt

54

Dự án báo chí và các sản phẩm truyền thông

Kiến thức bổ trợ

Bắt buộc

55

Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số

Tự chọn (Chọn 6 trong 24 tín chỉ )

56

Báo chí về chính trị - xã hội

57

Báo chí về kinh tế và an sinh xã hội

58

Báo chí về khoa học và giáo dục

59

Báo chí về an ninh quốc phòng

60

Báo chí về văn hóa và nghệ thuật

61

Báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu

62

Báo chí về thể thao và giải trí

63

Báo chí về tôn giáo - dân tộc - nhân quyền

Thực tế, thực tập và sản phẩm tốt nghiệp

64

Thực tế chính trị - xã hội

65

Thực tập nghiệp vụ (năm ba)

66

Thực tập tốt nghiệp (năm tư)

67

Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp/Dự án tốt nghiệp

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Các khối thi vào ngành Báo chí

Ngành Báo chí có mã ngành 7320101, xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học)
 • A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)
 • C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)
 • C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí)
 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D02 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • D04 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung)
 • D05 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức)
 • D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D79 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)
 • D80 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • D81 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • D83 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)
 • M14 (Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán)
 • M15 (Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh)
 • M16 (Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý)
 • M17 (Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử)
 • M18 (Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán)
 • M19 (Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh)
 • M20 (Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý)
 • M21 (Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử)
 • M22 (Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán)

 

4. Điểm chuẩn ngành Báo chí 

Năm 2018, mức điểm chuẩn ngành Báo chí của các trường đại học dao độn trong khoảng 14 - 24 điểm, tùy thuộc vào các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

5. Các trường đào tạo ngành Báo chí

Để theo học ngành Báo chí, các thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Vinh
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế
 • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

6. Cơ hội việc làm ngành Báo chí

Sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức thu nhập khá cao. Sau khi ra trường, các bạn sẽ làm việc tại các cơ quan Báo chí, Tạp chí, cơ quan truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, doanh nghiệp, công ty ngoài Nhà nước... cụ thể:

 • Phóng viên, cộng tác viên tại các tòa soạn báo in như Báo đời sống Pháp luật, Báo nhân dân, Báo An ninh thủ đô, Báo Nông nghiệp, Báo kinh tế nông thôn, Báo sinh viên. Các báo mạng như: Vietnamnet, Vnexpress, Kenh14.vn...
 • Phóng viên thường trú: Tại các tỉnh, địa phương trên cả nước hay thường trú nước ngoài, chuyên đưa tin, bài, thông tin mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, du lịch tại địa điểm công tác về trụ sở thông tin.
 • Biên tập viên chuyên mục tại cơ quan báo chí như: Biên tập chuyên mục du lịch, mục giải trí, mục pháp luật, mục văn hóa xã hội, kinh tế... chuyên biên tập bài viết của các phóng viên, cộng tác viên.
 • Biên tập viên truyền thông: Phụ trách biên tập bài viết, lên kịch bản cho quay phim, đăng bài lên website, đọc off, đọc dẫn, dẫn chươn trình, diễn viên...
 • Chuyên viên viết bài cho các công ty, doanh nghiệp, viết bài đăng tải website, blog, Fanpge, hay bài đăng báo, tạp chí...
 • Làm việc tại các Đài phát thanh, truyền hình cấp địa phương như quận, huyện, thị xã, thị trấn,..

7. Mức lương của ngành Báo chí

Mức lương ngành Báo chí cơ bản từ 5 - 10  triệu/tháng, tùy vào vị trí việc làm, năng lực và kinh nghiệm mà mỗi người sẽ có mức lương khác nhau, cụ thể:

 • Mức lương trung bình cho sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm từ 5 - 7 triệu/tháng.
 • Mức lương cơ bản cho những người có kinh nghiệm từ 7 - 10 triệu/tháng hoặc có thể cao hơn tùy thuộc vào năng lực của mỗi người.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Báo chí

Đối với ngành Báo chí, đòi hỏi bạn cần có những tố chất sau:

 • Có khả năng viết lách tốt;
 • Đam mê nghề báo;
 • Nhanh nhạy trong việc phát hiện và xử lý vấn đề;
 • Khai thác, tổng hợp thông tin nhanh;
 • Có kĩ năng nghiệp vụ báo chí và ngoại ngữ;
 • Luôn quan tâm đến thông tin, sự kiện trong nước và quốc tế;
 • Biết cách chọn lọc thông tin quan trọng để đăng tải;
 • Có lập trường vững vàng, bản lĩnh tư tin;
 • Nghiêm túc với ngành và công việc;
 • Nhẫn nại và tỉ mỉ trong việc khai thác thông tin;
 • Chịu được khó khăn thử thách trong công việc;
 • Chủ động về thời gian.

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC