BÀI TOÁN NHÂN SỰ CHO NGÀNH LOGISTICS

26 Th05, 2021 - Xem: 1569

Ngành Logisitics của Việt Nam tăng trưởng mạnh với tốc độ từ 15-16% mỗi năm. Theo dự báo, đến năm 2030 Việt Nam sẽ cần hơn 200.000 nhân sự có kỹ năng cho ngành này.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với mã ngành 7510605 là ngành nghề giữ vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế hội nhập bên cạnh khối ngành Kinh doanh, quản lý, bên cạnh các ngành nghề nổi bật như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing…

Xem chi tiết tại đây


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC