Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn các ngành KTV PHR cố định, KTV PHR thiết kế bằng CAD/CAM, KTV PHR cố định dành cho đối tượng đã biết nghề (100% thực hành mẫu bệnh nhân)

04 Th10, 2023 - Xem: 1093

Trung tâm Đào tạo Nha khoa DETEC (Detec Dental School) Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn các ngành KTV PHR cố định, KTV PHR thiết kế bằng CAD/CAM, KTV PHR cố định dành cho đối tượng đã biết nghề (100% thực hành mẫu bệnh nhân)

Trung tâm Đào tạo Nha khoa DETEC (Detec Dental School) liên tục tuyển sinh các khóa học ngắn hạn về  KTV PHR cố định, KTV PHR thiết kế bằng CAD/CAM, KTV PHR cố định dành cho đối tượng đã biết nghề (100% thực hành mẫu bệnh nhân).

Học viên có nhu cầu học đăng ký ngay để Trung tâm sắp xếp lớp sớm nhất. Các học viên đăng ký sớm luôn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn và chương trình hỗ trợ phù hợp từ Trung tâm Đào tạo Nha khoa DETEC (Detec Dental School) 

1. Khóa học KTV PHR cố định

Yêu cầu đầu vào của học viên:

1. Học viên tốt nghiệp THCS trở lên.
2. Học viên học từ đầu (chưa biết nghề)

Thời gian đào tạo: 

Khóa học 04 thnáng và khóa học 06 tháng

Kết quả đầu ra: 

- Thái độ:        
+ Người học chủ động xác định mục tiêu nghề nghiệp, sự quyết tâm và hành động quyết liệt với sự quyết tâm để đạt được mục tiêu mong muốn.       
+ Người học được trang bị nhận thức về nghề nghiệp, hiểu chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý.        
+ Người học được hướng dẫn rèn luyện hướng tới người làm nghề có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người kỹ thuật viên Phục hình răng       
+ Người học được hướng dẫn tác phong tỉ mỉ chính xác; có đủ sức khỏe để làm việc; có ý thức và khả năng học tập vươn lên; chịu trách nhiệm cá nhân và có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn       
+ Người học được rèn luyện thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, nội quy công ty; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành       
- Kiến thức:        
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn  về nghề phục hình răng: Đặc điểm, giá trị của ngành phục hình răng; phân biệt các loại phục hình răng, các phương thức làm sạch răng miệng; Các đọc tên các răng, vị trí, cấu tạo giải phẫu các nhóm răng; Có kiến thức về vật liệu nha khoa phục vụ ngành..       
+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho việc Quản lý, sử dụng thành thạo, bảo quản và phát triển các trang bị trong một lab răng hàm mặt       
+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu, thực hiện các phục hình khác và loại phục hình đặc biệt.   
- Kỹ năng:        
+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc
+ Kỹ năng mềm (thuyết trình, quản trị tài chính cá nhân, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân,....) 
Chuẩn bị, tổ chức thực hiện
- Thực hiện phần kỹ thuật tại labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình cố định, phục hình sứ,... đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;       
+ Người học có thể khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời; tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại cơ sở.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho ngành nghề.       
+ Người học được cung cấp các kiến thức về làm việc theo nhóm

Các vị trí công việc có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:

1. Kỹ thuật viên CHUYÊN SÂU khâu phục hình cố định.
2. Giáo viên dạy nghề
3. Cán bộ/ nhân viên trong các Công ty Bán NVL, máy móc trang thiết bị ngành nha
4. Tiếp tục học nâng cao tay nghề làm trợ thủ phòng khám
5. Làm việc ở các Viện RHM, Bệnh viện
6. Cán bộ Kinh doanh/Sales
7. Cán bộ QC (Kiểm soát chất lượng)
8. Cán bộ giao nhận đơn hàng (dịch vụ chăm sóc khách hàng) trong Công ty, Labo phục hình răng
9. Làm chủ Labo

2. Khóa học KTV PHR thiết kế bằng CAD/CAM

Yêu cầu đầu vào của học viên:

1. Học viên tốt nghiệp THCS trở lên.
2. Học viên học từ đầu (chưa biết nghề)

Thời gian đào tạo: 

Thời gian đào tạo khóa học là : 3 tháng

Kết quả đầu ra: 

- Thái độ:        
+ Người học chủ động xác định mục tiêu nghề nghiệp, sự quyết tâm và hành động quyết liệt với sự quyết tâm để đạt được mục tiêu mong muốn.       
+ Người học được trang bị nhận thức về nghề nghiệp, hiểu chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý.        
+ Người học được hướng dẫn rèn luyện hướng tới người làm nghề có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người kỹ thuật viên Phục hình răng       
+ Người học được hướng dẫn tác phong tỉ mỉ chính xác; có đủ sức khỏe để làm việc; có ý thức và khả năng học tập vươn lên; chịu trách nhiệm cá nhân và có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn       
+ Người học được rèn luyện thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, nội quy công ty; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành       
- Kiến thức:        
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn  về nghề phục hình răng: Đặc điểm, giá trị của ngành phục hình răng; phân biệt các loại phục hình răng, các phương thức làm sạch răng miệng; Các đọc tên các răng, vị trí, cấu tạo giải phẫu các nhóm răng; Có kiến thức về vật liệu nha khoa phục vụ ngành..       
+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho việc Quản lý, sử dụng thành thạo, bảo quản và phát triển các trang bị trong một lab răng hàm mặt       
+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ - Phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu, thực hiện các phục hình khác và loại phục hình đặc biệt       
- Kỹ năng:        
+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: 
- Chuẩn bị, tổ chức thực hiện
Thực hiện phần kỹ thuật thiết kế CAD/CAM tại labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình cố định, phục hình sứ,... đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;       
+ Người học có thể khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời; tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại cơ sở.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho ngành nghề.       
+ Người học được cung cấp các kiến thức về làm việc theo nhóm

Các vị trí công việc có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:

1. Kỹ thuật viên phục hình răng thiết kế bằng phần mềm CAD/CAM 3Shape Dental System
2. Cán bộ/ nhân viên trong các Công ty bán NVL, máy móc trang thiết bị ngành nha
3. Làm việc ở các Viện RHM, Bệnh viện
4. Cán bộ Kinh doanh/Sales
5. Cán bộ QC (Kiểm soát chất lượng)
6. Cán bộ giao nhận đơn hàng (dịch vụ chăm sóc khách hàng) trong Công ty, Labo phục hình răng.

3. Khóa học KTV PHR cố định dành cho đối tượng đã biết nghề (100% thực hành mẫu bệnh nhân)

Yêu cầu đầu vào của học viên:

1. Học viên tốt nghiệp THCS trở lên.
2. Học viên học từ đầu (đã biết nghề)

Thời gian đào tạo: 

Thời gian đào tạo khóa học là : 1,5 tháng

Kết quả đầu ra: 

- Thái độ:       
+ Người học chủ động xác định mục tiêu nghề nghiệp, sự quyết tâm và hành động quyết liệt với sự quyết tâm để đạt được mục tiêu mong muốn.       
+ Người học được trang bị nhận thức về nghề nghiệp, hiểu chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý.        
+ Người học được hướng dẫn rèn luyện hướng tới người làm nghề có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người kỹ thuật viên Phục hình răng       
+ Người học được hướng dẫn tác phong tỉ mỉ chính xác; có đủ sức khỏe để làm việc; có ý thức và khả năng học tập vươn lên; chịu trách nhiệm cá nhân và có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn       
+ Người học được rèn luyện thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, nội quy công ty; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành       
- Kiến thức:        
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn  về nghề phục hình răng: Đặc điểm, giá trị của ngành phục hình răng; phân biệt các loại phục hình răng, các phương thức làm sạch răng miệng; Các đọc tên các răng, vị trí, cấu tạo giải phẫu các nhóm răng; Có kiến thức về vật liệu nha khoa phục vụ ngành..       
+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho việc Quản lý, sử dụng thành thạo, bảo quản và phát triển các trang bị trong một lab răng hàm mặt       
+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ - Phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu, thực hiện các phục hình khác và loại phục hình đặc biệt       
- Kỹ năng:        
+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc:
+ Kỹ năng mềm (thuyết trình, quản trị tài chính cá nhân, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân,....)
Chuẩn bị, tổ chức thực hiện
- Thực hiện phần kỹ thuật tại labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình cố định, phục hình sứ,... đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;       
+ Người học có thể khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời; tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại cơ sở.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho ngành nghề.       
+ Người học được cung cấp các kiến thức về làm việc theo nhóm

Các vị trí công việc có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:

1. Kỹ thuật viên CHUYÊN SÂU phục hình cố định
2. Cán bộ/ nhân viên trong các Công ty Bán NVL, máy móc trang thiết bị ngành nha
3. Làm việc ở các Viện RHM, Bệnh viện
4. Cán bộ Kinh doanh/Sales
5. Cán bộ QC (Kiểm soát chất lượng)
6. Cán bộ giao nhận đơn hàng (dịch vụ chăm sóc khách hàng) trong Công ty, Labo phục hình răng.

Trung tâm Đào tạo Nha khoa DETEC (Detec Dental School) được thành lập từ Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của UBND Thành phố Hà nội với 3 chương trình đào tạo trình độ sơ cấp: Kỹ thuật viên Phục hình răng, Kỹ thuật viên Phục hình răng tháo lắp và Kỹ thuật viên Phục hình răng cố định.

Học viên của Trung tâm đào tạo Nha khoa Detec hội tụ các tiêu chí: tố chất nghệ thuật vượt trội, đam mê mãnh liệt với vẻ đẹp của con người, tư duy sáng tạo, và bản lĩnh kiên cường quyết theo đuổi mục tiêu cuộc đời.

Khi sống và học tập trong môi trường Detec, các bạn Học viên sẽ được đào tạo để trở thành người Kỹ thuật viên có thái độ chuẩn mực, tự tin và hòa đồng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác; một người Kỹ thuật viên thuần thục các yêu cầu thực hành cơ bản đến phức tạp; một kỹ thuật viên làm việc có trách nhiệm, luôn có tinh thần cầu tiến...

 


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC