Ngành Quốc tế học - 7310601

17 Th05, 2021 - Xem: 1168

Quốc tế học với mã ngành 7310601 là ngành học hấp dẫn đang thu hút nhiều bạn trẻ theo học. Vậy ngành Quốc tế học là gì và sau khi ra trường ngành Quốc tế học làm gì là những vấn đề mà nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về ngành học này để có định hướng nghề nghiệp tốt nhất.

1. Tìm hiểu ngành Quốc tế học

 • Quốc tế học (tiếng Anh là International Studies) là những lĩnh vực nghiên cứu liên ngành có khuynh hướng dựa trên các ngành khoa học xã hội (khoa học chính trị, kinh tế học, xã hội học, luật học và truyền thông) và nhân văn (lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ). Trọng tâm của nghiên cứu quốc tế là các vấn đề toàn cầu trong quá khứ và hiện tại bao gồm vấn đề hoà bình và xung đột giữa các quốc gia, kinh tế chính trị quốc tế và phát triển, so sánh các hệ thống xã hội, kinh tế, chính trị, nghiên cứu các tổ chức và các vấn đề quốc tế và xuyên quốc gia.
 • Ngành Quốc tế học có 3 chuyên ngành chính là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học và Châu Mĩ học. Theo học ngành Quốc tế học, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quốc tế học như:
  • Lí luận và Lịch sử Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Kinh tế quốc tế, Luật pháp quốc tế, Lịch sử và văn hoá các quốc gia hàng đầu thế giới như Mĩ, Liên minh châu Âu - EU...
  • Các kĩ năng như Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại, Báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh…
 • Cử nhân Quốc tế học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức vững chắc về ngành học để đáp ứng nhu cầu công tác trong các cơ quan, tổ chức chuyên về hoạt động đối ngoại của nhà nước, trong các công ty đa quốc gia hoặc các tổ chức phi chính phủ; đồng thời có khả năng thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.

2. Chương trình đào tạo ngành Quốc tế học

Để biết được ngành Quốc tế học học những gì, các bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung
(Không tính học phần từ số 9-11)
 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 1

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

Tin học cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 1

 

Tiếng Anh cơ sở 1

 

Tiếng Pháp cơ sở 1

 

Ngoại ngữ cơ sở 2

 

Tiếng Anh cơ sở 2

 

Tiếng Pháp cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 3

 

Tiếng Anh cơ sở 3

 

Tiếng Pháp cơ sở 3

 

Giáo dục thể chất

 

Giáo dục quốc phòng - an ninh

 

Kỹ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

 

Các học phần bắt buộc
 

Các phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Cơ sở văn hoá Việt Nam

 

Lịch sử văn minh thế giới

 

Logic học đại cương

 

Nhà nước và pháp luật đại cương

 

Tâm lý học đại cương

 

Xã hội học đại cương

 

Các học phần tự chọn

 

Kinh tế học đại cương

 

Môi trường và phát triển

 

Thống kê cho khoa học xã hội

 

Thực hành văn bản tiếng Việt

 

Nhập môn năng lực thông tin

III

Khối kiến thức theo khối ngành

 

Các học phần bắt buộc
 

Khu vực học đại cương

 

Lịch sử quan hệ quốc tế

 

Nhập môn quan hệ quốc tế

 

Quan hệ đối ngoại Việt Nam

 

Các học phần tự chọn
 

Báo chí truyền thông đại cương

 

Lịch sử Việt Nam đại cương

 

Nhân học đại cương

 

Tôn giáo học đại cương

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

 

Các học phần bắt buộc
 

Các tổ chức quốc tế

 

Thể chế chính trị thế giới

 

Kinh tế quốc tế

 

Luật quốc tế

 

Các học phần tự chọn
 

Quản trị văn phòng đại cương

 

So sánh văn hóa

 

Quản trị kinh doanh

 

Hệ thống pháp luật Việt Nam

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Khối kiến thức chuyên ngành

V.1.1

Ngoại ngữ chuyên ngành (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp)
 

Tiếng Anh chuyên ngành 1
Tiếng Pháp chuyên ngành 1

 

Tiếng Anh chuyên ngành 2
Tiếng Pháp chuyên ngành 2

 

Tiếng Anh chuyên ngành 3
Tiếng Pháp chuyên ngành 3

 

Tiếng Anh chuyên ngành 4
Tiếng Pháp chuyên ngành 4

 

Tiếng Anh chuyên ngành 5
Tiếng Pháp chuyên ngành 5

V.1.2

Hướng chuyên ngành Quan hệ quốc tế

 

Các học phần bắt buộc
 

Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương

 

Kinh doanh quốc tế

 

Các vấn đề toàn cầu

 

Đàm phán quốc tế

 

Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế

 

Các học phần tự chọn
 

Trung Đông và Châu Phi

 

Quan hệ công chúng

 

Một số vấn đề tôn giáo đương đại

 

Ngoại giao văn hóa

V.1.3

Hướng chuyên ngành Châu Âu học

 

Các học phần bắt buộc
 

Nhập môn châu Âu học

 

Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu

 

Lịch sử và văn hóa châu Âu

 

Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu

 

Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu

 

Các cường quốc châu Âu

 

Các học phần tự chọn
 

Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây

 

Hợp tác thương mại và đầu tư Liên minh châu Âu – Việt Nam

 

Khu vực Đông Âu

 

Các nước Bắc Âu

V.1.3

Hướng chuyên ngành Châu Mĩ học

 

Các học phần bắt buộc
 

Lịch sử - văn hóa Hoa Kì

 

Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì

 

Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ

 

Quan hệ đối ngoại Hoa Kì

 

Canada và các nước Mỹ Latinh

 

Các học phần tự chọn
 

Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh

 

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì

 

Các nhóm lợi ích ở Hoa Kì

 

Các tổ chức khu vực châu Mỹ

V.1.4

Hướng chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế

 

Các học phần bắt buộc
 

Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế

 

Kinh tế học Phát triển

 

An ninh con người

 

Hỗ trợ nhân đạo Quốc tế

 

Quản lý dự án phát triển

 

Các học phần tự chọn
 

Các vấn đề toàn cầu

 

Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế

 

Phát triển bền vững

 

Luật nhân đạo quốc tế

V.2

Khối kiến thức nghiệp vụ
 

Nghiệp vụ công tác đối ngoại

 

Niên luận 

V.3

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế KLTN

 

Thực tập/ thực tế
 

Khóa luận tốt nghiệp

 

Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
 

Pháp luật kinh tế quốc tế

 

Tiếp xúc liên văn hoá

Theo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Quốc tế học

- Mã ngành: 7310601

- Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Quốc tế học:

 • A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Quốc tế học

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quốc tế học những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 17 - 27 điểm tùy theo điểm các môn xét theo học bạ hoặc các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

5. Các trường đào tạo ngành Quốc tế học

Để giúp phụ huynh và các em học sinh cuối cấp dễ dàng lựa chọn ngôi trường phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường có ngành Quốc tế học dưới đây.

- Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Hà Nội

- Khu vực miền Trung:

 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
 • Đại học Đà Lạt

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Đại học Sài Gòn

6. Cơ hội việc làm ngành Quốc tế học

Ngành Quốc tế học được đánh giá là một ngành học đầy tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai với cơ hội việc làm rộng mở và mức lương hấp dẫn. Sinh viên ngành Quốc tế học ra trường có thể làm những công việc như:

- Cán bộ đối ngoại:

 • Công việc cụ thể: Đại diện quốc gia và chính phủ thực hiện công việc đối ngoại, bao gồm: công bố chính sách và quyết định đối ngoại của nhà nước; đàm phán các hiệp định; kí các văn kiện ngoại giao; tham gia hội nghị quốc tế; hỗ trợ công tác đào tạo và quản lí cán bộ ngoại giao.
 • Các cơ quan tuyển dụng: Các cơ quan đối ngoại của Đảng và Nhà nước như Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ các tỉnh và Thành phố, Văn phòng đối ngoại của các cơ quan, doanh nghiệp; Các Tổ chức quốc tế…

- Nhà báo:

 • Công việc cụ thể: biên tập các bản tin văn hoá, chính trị, kinh tế quốc tế; biên tập chương trình; tiến hành các cuộc phỏng vấn; làm phóng sự; dẫn chương trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Cơ quan tuyển dụng: Đài truyền hình các địa phương; Đài tiếng nói Việt Nam; Các tờ báo, tạp chí; Báo điện tử; Bộ phận PR của các doanh nghiệp...

- Quản lí và điều phối:

 • Công việc cụ thể phải thực hiện: thực hiện công tác quản trị; điều hành tổng thể hoặc quản lí từng bộ phận của doanh nghiệp, dự án phát triển…; thiết lập và xử lí các mối quan hệ bên trong và bên ngoài; lập kế hoạch, kiểm soát và điều phối dự án.
 • Cơ quan tuyển dụng: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước; Các tổ chức kinh tế.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quốc tế học có cơ hội làm những công việc khác như:

 • Giảng viên giảng dạy các môn về quan hệ quốc tế, lịch sử và văn hoá, kinh tế quốc tế… tại các cơ sở đào tạo như các trường Cao đẳng, Đại học;
 • Nghiên cứu về các vấn đề toàn cầu, quan hệ giữa các quốc gia, khu vực và các tổ chức quốc tế… tại các cơ sở nghiên cứu như Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Nghiên cứu châu Âu…
 • Đảm nhiệm các công việc thư kí, điều phối dự án tại các Tổ chức Phi chính phủ trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài của các quốc gia như Mỹ, Liên minh châu Âu…
 • Nhân viên bộ phận kinh doanh; quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường… tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;

7. Mức lương ngành Quốc tế học

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Quốc tế học. Tuy nhiên, với những vị trí việc làm mà sau khi học ngành này bạn có thể đảm nhận thì mức thu nhập sẽ không hề thấp.  

8. Những tố chất phù hợp với ngành Quốc tế học

Để theo học và làm việc trong ngành Quốc tế học, bạn cần phải có các tố chất chất sau:

 • Lòng yêu nước nhiệt thành, bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao;
 • Khả năng ngoại ngữ tốt;
 • Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thuyết phục;
 • Nhạy bén, tinh tế, chủ động, linh hoạt;
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc.

Ngành Đông Nam Á học - 7310620

Đông Nam Á học với mã ngành 7310620 là một ngành học thú vị với những kiến thức phong phú, đa dạng về các quốc gia trong khu vực. Đây cũng là một ngành học có rất nhiều triển vọng và cơ hội việc làm sau khi ra trường.


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC