Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023

10 Th10, 2023 - Xem: 426

Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên thông báo công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2023.

Điểm chuẩn các trường, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên như sau:

Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 3.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 4.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 5.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 6.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 7.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 8.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 9.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 10.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 11.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 12.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 13.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 14.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 15.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 16.
Điểm chuẩn 11 cơ sở thành viên Đại học Thái Nguyên năm 2023 - Ảnh 17.

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC