2 trường đại học dân lập khẩn trương chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục

09 Th11, 2023 - Xem: 722

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 2 Trường Đại học dân lập: Công nghệ Sài Gòn và Phương Đông khẩn trương chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục.

Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn là 1 trong 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục.
Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn là 1 trong 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục.

Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 449/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

 

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận: Thực hiện quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006, trong đó: đồng ý chuyển đổi 19 trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển các trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục với thời hạn chuyển đổi hoàn thành trước ngày 30/6/2007.

Đến nay, vẫn còn 02 trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn kèm theo thời hạn cụ thể và chế tài nghiêm khắc, yêu cầu Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn và Trường Đại học dân lập Phương Đông nghiêm túc tuân thủ pháp luật, khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

 

Vũ Phương Nhi - Chinhphu.vn


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC