Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023

10 Th10, 2023 - Xem: 124

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1; tuyển bổ sung (đợt 1) năm 2023.

Điểm chuẩn theo ngành Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 3.

Danh sách thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023

Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 4.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1

Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 5.
Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 6.
Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023 - Ảnh 7.

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC