Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023

11 Th10, 2023 - Xem: 389

Ngày 23/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn của 39 chuyên ngành đào tạo.

 1. Điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp là 38,02 

  Ở thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất là 28,68 điểm tại tổ hợp A16 (Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên), và C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Ngành Lịch sử cao thứ hai với 28,56 điểm, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

  Những ngành và tổ hợp còn lại phổ biến mức 24-25 điểm.

  Với thang điểm 40 (môn Văn nhân hệ số 2), ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp cao nhất với 38,02 điểm tại tổ hợp D78 (Văn, Khoa học xã hội và Tiếng Anh) và R26 (Văn, khoa học xã hội, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh). Cũng tại hai tổ hợp này, chuyên ngành Báo Truyền hình lấy 37,23 điểm, cao thứ hai.

  Ngành thấp thất ở nhóm này là Báo mạng điện tử chất lượng cao - 33,92 điểm.

  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 như sau:

  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 2.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 3.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 4.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 5.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 6.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 7.
  Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 - Ảnh 8.

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC