Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2023

10 Th10, 2023 - Xem: 158

Ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Y Dược TPHCM với 27,34 và 27,1 điểm (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

Ngày 23/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2023 như sau:

Stt
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu còn lại
(a)
Điểm chuẩn trúng tuyển (b)
Tổng số thí sinh trúng tuyển
Tổ hợp B00
Tổ hợp A00
Tổ hợp B00
Tổ hợp A00
Dự bị
Cộng

1

7720101

Y khoa

257

27.34

 

266

   

266

2

7720101_02

Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

140

27.1

 

146

   

146

3

7720110

Y học dự phòng

77

22.65

22.65

132

10

 

142

4

7720110

Y học dự phòng (Dự bị ĐH)

01

       

00

00

5

7720110_02

Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

23.45

23.45

04

00

 

04

6

7720115

Y học cổ truyền

128

24.54

 

196

   

196

7

7720115

Y học cổ truyền (Dự bị ĐH)

01

       

00

00

8

7720115_02

Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

70

23.5

 

23

   

23

9

7720201

Dược học

364

25.5

25.5

291

84

 

375

10

7720201_02

Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

196

24.0

24.0

182

20

 

202

11

7720301

Điều dưỡng

136

23.15

23.15

203

43

 

246

12

7720301

Điều dưỡng (Dự bị đại học)

01

       

01

01

13

7720301_04

Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

73

21.6

21.6

03

03

 

06

14

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

77

23.88

23.88

109

14

 

123

15

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (Dự bị ĐH)

01

       

01

01

16

7720301_05

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

21.95

21.95

12

00

 

12

17

7720302

Hộ sinh

78

21.35

21.35

115

25

 

140

18

7720302_02

Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

23.0

23.0

01

00

 

01

19

7720401

Dinh dưỡng

51

23.4

23.4

68

09

 

77

20

7720401

Dinh dưỡng (Dự bị đại học)

01

       

01

01

21

7720401_02

Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

28

21.45

21.45

11

01

 

12

22

7720501

Răng - Hàm - Mặt

78

26.96

 

79

   

79

23

7720501_02

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

26.75

 

45

   

45

24

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

25

24.54

24.54

38

02

 

40

25

7720502

Kỹ thuật phục hình răng (Dự bị đại học)

01

       

01

01

26

7720502_02

Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

14

22.55

22.55

05

00

 

05

27

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

106

24.59

24.59

131

14

 

145

28

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học (Dự bị đại học)

02

       

02

02

29

7720601_02

Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

57

23.2

23.2

23

02

 

25

30

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

58

23.85

23.85

91

08

 

99

31

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học (Dự bị đại học)

01

       

01

01

32

7720602_02

Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

31

22.05

22.05

05

01

 

06

33

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

58

23.35

23.35

87

10

 

97

34

7720603_02

Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

30

23.33

23.33

02

01

 

03

35

7720701

Y tế công cộng

59

19

19

89

20

 

109

36

7720701_02

Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

31

19.0

19.0

00

00

 

00

Tổng cộng:

2399

   

2357

267

07

2631

Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất ở mức 27,34 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 27,1 (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

Năm nay, tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Y Dược TPHCM là hơn 2.400. Trong đó, ngành Dược học tuyển nhiều nhất với 560 chỉ tiêu, Y khoa xếp sau với 400 chỉ tiêu.


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC