Trường ĐH duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng thế giới lĩnh vực Giáo dục năm 2024

04 Th11, 2023 - Xem: 813

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục duy nhất Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực Giáo dục trong THE WUR by subject 2024 với vị trí trong top 401-500.

Ngày 26/10, tổ chức xếp hạng Times Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực – World University Ranking by Subjects 2024 (THE WUR by Subjects 2024). Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. 

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 6 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng, là cơ sở giáo dục duy nhất Việt Nam được xếp hạng.

 

Ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nâng số lượng lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 lĩnh vực (tăng thêm 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng 2023).

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2024, ĐHQGHN tiếp tục duy trì 6 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) và Giáo dục (Education). 

Lĩnh vực Giáo dục lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt được thứ hạng 401-500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng. 

Lĩnh vực Sức khỏe và lâm sàng cũng lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601-800. Như vậy ĐHQGHN đã có 8/11 lĩnh vực được THE xếp hạng.

Vị trí cụ thể các lĩnh vực của ĐHQGHN trong kỳ xếp hạng 2024:

1. Giáo dục (Education) – xếp hạng 401 – 500;

2. Khoa học xã hội (Social Sciences) – xếp hạng 501 – 600;

3. Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) – xếp hạng 601 – 800;

4. Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) – xếp hạng 601 – 800;

5. Khoa học sự sống (Life Sciences) – xếp hạng 801 – 1000;

6. Khoa học máy tính (Computer Sciences) – xếp hạng 801 – 1000;

7. Kỹ thuật (Engineering) – xếp hạng 801 – 1000;

8. Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) – xếp hạng 801 – 1000.

Ở kỳ xếp hạng 2024, ĐHQGHN nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực
Ở kỳ xếp hạng 2024, ĐHQGHN nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực

Lĩnh vực Giáo dục (Education): ĐHQGHN trong lần đầu được THE WUR by subject xếp hạng ở lĩnh vực này cũng là cơ sở giáo dục duy nhất Việt Nam được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024 với vị trí trong top 401-500. Trước đó, trong bảng xếp hạng THE Impact ranking 2023, ĐHQGHN cũng được đánh giá cao ở tiêu chí Giáo dục có chất lượng với thứ hạng 70 thế giới.

Lĩnh vực Y tế lâm sàng và Sức khoẻ (Clinical and Health): Có 5 cơ sở giáo dục ở Việt Nam được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024 là ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế.

Lĩnh vực Khoa học xã hội (Social Sciences) gồm ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, ĐHQG TPHCM.

Lĩnh vực Kinh doanh – Kinh tế (Business and Economics) gồm ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, ĐHQG TPHCM.

Lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science): ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TPHCM.

Lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering): ĐHQGHN, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TPHCM.

Lĩnh vực Khoa học Sự sống (Life sciences): ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, ĐHQG TPHCM.

Lĩnh vực Khoa học vật lý và tự nhiên (Physical sciences): ĐHQGHN, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, ĐHQG TPHCM.

THE World University Ranking by Subject sử dụng các nguồn dữ liệu được lấy từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc NXB Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp. 

Ở kỳ xếp hạng 2024, THE đã sử dụng bộ tiêu chí mới (THE WUR 3.0) bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh vực riêng lẻ (tăng 5 tiêu chí so với THE WUR 2.0 ở các kỳ xếp hạng trước) ở 5 nhóm tiêu chí giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa.

Trước đó, vào ngày 28/9, tổ chức xếp hạng THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2024 (THE WUR 2024). Trong đó, ĐHQGHN được xếp hạng ở nhóm 1201 – 1500 trong số 1904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Đây cũng là kỳ xếp hạng có cơ sở giáo dục đại học tham gia nhiều nhất với 2673 cơ sở giáo dục từ 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phương Liên


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC