Ngành Bảo vệ thực vật - 7620112

09 Th05, 2021 - Xem: 901

Đồng hành cùng với ngành Khoa học cây trồng để bảo vệ thành quả sản xuất, ngành Bảo vệ thực vật giữ vai trò quan trọng trong nhóm ngành Nông nghiệp. Ngành Bảo vệ thực vật với mã ngành 7620112 cũng được nhiều thí sinh quan tâm và chọn lựa. Để giúp bạn tìm hiểu thông tin ngành học, bài viết xin chia sẻ thông tin cần biết về ngành Bảo vệ thực vật.

1. Tìm hiểu ngành Bảo vệ thực vật

 • Bảo vệ thực vật (tiếng Anh là Plant Protection) là ngành đào tạo các kiến thức về cây trồng: đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng... 
 • Những người làm việc trong ngành Bảo vệ thực vật chuyên nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng (cả trước và sau thu hoạch) nhằm đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững của Việt Nam.
 • Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức cơ bản và chuyên môn về khoa học và kỹ thuật cây trồng, đặc biệt là kiến thức phòng trừ sâu, bệnh, dịch hại để bảo vệ cây trồng và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Một số môn học tiêu biểu của ngành có thể kể đến như: Sinh học, Trồng trọt, Bệnh cây, Côn trùng, Hóa sinh, Vi sinh, Cây lúa, Cây lương thực và Rau màu, Cây trồng dài ngày, Hóa bảo vệ Thực vật, Dịch tể học Bảo vệ thực vật, Kiểm dịch Thực vật, Dịch hại Nông sản Sau thu hoạch, Phương pháp giám định côn trùng, Phương pháp Giám định Bệnh hại cây trồng, IPM trong Bảo vệ Thực vật, Nông nghiệp sạch và Bền vững, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học...

2. Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật 

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây.

 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

1

Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)

2

Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)

3

Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)

4

Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)

5

Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)

6

Anh văn căn bản 1 (*)

7

Anh văn căn bản 2 (*)

8

Anh văn căn bản 3 (*)

9

Anh văn tăng cường 1 (*)

10

Anh văn tăng cường 2 (*)

11

Anh văn tăng cường 3 (*)

12

Pháp văn căn bản 1 (*)

13

Pháp văn căn bản 2 (*)

14

Pháp văn căn bản 3 (*)

15

Pháp văn tăng cường 1 (*)

16

Pháp văn tăng cường 2 (*)

17

Pháp văn tăng cường 3 (*)

18

Tin học căn bản (*)

19

TT. Tin học căn bản (*)

20

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1

21

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh

23

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

24

Pháp luật đại cương

25

Logic học đại cương

26

Cơ sở văn hóa Việt Nam

27

Tiếng Việt thực hành

28

Văn bản và lưu trữ học đại cương

29

Xã hội học đại cương

30

Kỹ năng mềm

31

Sinh học đại cương A1

32

TT. Sinh học đại cương A1

33

Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương

34

TT. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương

35

Toán cao cấp B

 

Khối kiến thức cơ sở ngành

36

Sinh hóa B

37

TT. Sinh hóa

38

Vi sinh học đại cương-BVTV

39

Di truyền học đại cương

40

TT. Di truyền học đại cương

41

Sinh lý thực vật B

42

TT. Sinh lý thực vật

43

Hệ sinh thái nông nghiệp

44

Thổ nhưỡng B

45

Phì nhiêu đất B

46

Dinh dưỡng cây trồng

47

Cây lúa

48

Cây ăn trái

49

Cây màu

50

Cây rau

51

Cây công nghiệp dài ngày

52

Cây công nghiệp ngắn ngày

53

Cây hoa kiểng

54

Phương pháp nghiên cứu khoa học- BVTV

55

Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - BVTV

56

Côn trùng đại cương

57

Bệnh cây đại cương

 

Khối kiến thức chuyên ngành

58

Côn trùng hại cây trồng 1

59

Bệnh hại cây trồng 1

60

Cỏ dại 1

61

Hóa bảo vệ thực vật A

62

Động vật hại trong nông nghiệp

63

Phòng trừ sinh học côn trùng

64

Phòng trừ sinh học bệnh cây trồng

65

IPM trong bảo vệ thực vật 1

66

Thực tập giáo trình – BVTV

67

Thực tập cơ sở - BVTV

68

Công nghệ sinh học trong Bảo vệ thực vật

69

Kiểm dịch thực vật và dịch hại sau thu hoạch

70

Tuyến trùng nông nghiệp

71

Phương pháp giám định côn trùng hại cây trồng

72

Phương pháp giám định bệnh hại cây trồng

73

Virút hại thực vật

74

Anh văn chuyên môn - BVTV

75

Pháp văn chuyên môn KH&CN

76

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

77

Bệnh sau thu hoạch

78

Côn trùng trong kho vựa

79

Bệnh và côn trùng hại cây rừng

80

Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất

81

Nuôi cấy mô thực vật

82

Chọn giống cây trồng trong bảo vệ thực vật

83

Di truyền quần thể - số lượng

84

Nông nghiệp sạch và bền vững

85

Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

86

Khuyến nông

87

Quản trị nông trại

88

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

89

Khí tượng thủy văn

90

Marketing nông nghiệp

91

Kỹ năng giao tiếp trong nông nghiệp

92

Ứng dụng GIS và Viễn thám trong BVTV

93

Phân loại thực vật B

94

Luận văn tốt nghiệp - BVTV

95

Tiểu luận tốt nghiệp - BVTV

96

Côn trùng hại cây trồng 2

97

Bệnh hại cây trồng 2

98

Cỏ dại 2

99

IPM trong bảo vệ thực vật 2

Theo Đại học Cần Thơ

3. Các khối thi vào ngành Bảo vệ thực vật 

- Mã ngành: 7620112

- Ngành Bảo vệ thực vật xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán - Lý - Hóa học
 • A01: Toán - Lý - Tiếng Anh
 • B00: Toán - Hóa - Sinh học
 • A16: Toán - Khoa học tự nhiên - Ngữ văn
 • D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh
 • D09: Toán - Lịch sử - Tiếng Anh
 • B02: Toán - Sinh học - Địa lý
 • D08: Toán - Sinh học - Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Bảo vệ thực vật

Điểm chuẩn của ngành Bảo vệ thực vật dao động trong khoảng 15 - 18 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường đào tạo.

5. Các trường đào tạo ngành Bảo vệ thực vật

Hiện nay, ở nước ta có các trường đại học đào tạo ngành Bảo vệ thực vật sau:

- Khu vực miền Bắc:

 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Đại học Nông lâm Bắc Giang
 • Đại học Tây Bắc
 • Đại học Lâm nghiệp
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

- Khu vực miền Trung:

 • Đại học Nông lâm - Đại học Huế
 • Đại học Quảng Nam
 • Đại học Tây Nguyên
 • Đại học Hồng Đức

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Nông lâm TP.HCM
 • Đại học Cần Thơ
 • Đại học An Giang
 • Đại học Bạc Liêu
 • Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
 • Đại học Dân lập Cửu Long

6. Cơ hội việc làm ngành Bảo vệ thực vật

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận một số vị trí sau:

 • Các cơ quan quản lý công tác Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Khuyến nông từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh thành và xuống tới tận từng đơn vị địa phương huyện, xã… như Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng, Trung tâm KDTV vùng, Chi cục Bảo vệ thực vật địa phương, Chi cục KDTV trực thuộc...
 • Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu cũng rộng mở với sinh viên ngành bảo vệ thực vật. Một số các đơn vị sinh viên có thể tham khảo như các trường Đại học, Cao đẳng liên quan, các cơ sở, các viện, các trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm giống cây trồng..
 • Bạn cũng có thể làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động về lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Sự phát triển như vũ bão của các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ cũng tạo rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong ngành.
 • Ngành Bảo vệ thực vật hiện nay đang được chính phủ khuyến khích đầu tư với nhiều chính sách hấp dẫn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật có thể tự xây dựng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Hoặc thành lập các công ty tổ chức tư vấn hỗ trợ công tác Bảo vệ thực vật.

7. Mức lương của ngành Bảo vệ thực vật

Thực tế, mức lương của ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như vị trí làm việc, địa điểm làm việc… Mức lương của ngành dao động trong khoảng 5 - 15 triệu/ tháng, tùy từng vị trí công việc.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Bảo vệ thực vật

Để có thể theo học ngành Bảo vệ thực vật, người học cần có một số tố chất dưới đây:

 • Yêu thiên nhiên, môi trường;
 • Nhạy cảm và hòa hợp với thiên nhiên;
 • Thích chăm sóc vật nuôi, cây trồng;
 • Có khả năng nhớ tên và phân loại các loài động thực vật;
 • Thích các hoạt động ngoài trời (cắm trại, leo núi, làm vườn, lặn biển);
 • Thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của thiên nhiên;
 • Thích xem các chương trình, thông tin về thế giới tự nhiên;
 • Giỏi các môn tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý;

Ngành Khoa học cây trồng - 7620110

Trong những chuyên ngành thuộc nhóm ngành Nông nghiệp, ngành Khoa học cây trồng với mã ngành 7620110 là ngành học được đánh giá cao. Đây cũng là ngành học mang tính ứng dụng cao, giữ vai trò quan trọng với sự phát triển của Nông nghiệp hiện đại. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành học này, hãy tham khảo bài viết dưới đây. 


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC