Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước - 7580213

10 Th05, 2021 - Xem: 1059

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước với mã ngành 7580213 hiện nay là một ngành học đang có nhu cầu nhân lực chất lượng cao để giải quyết các bài toán thoát nước, ngập lụt trong đô thị, xử lý nước thải, các công nghệ xử lý nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp của mỗi quốc gia và của từng thành phố. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến ngành này, vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành Kỹ thuật cấp thoát nước.

1. Tìm hiểu ngành Kỹ thuật cấp thoát nước 

 • Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (tiếng Anh là Water Supply and Sanitation) là ngành đào tạo các kiến thức chuyên sâu và năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, công nghệ môi trường nước và xử lý nước thải, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị, công nghiệp và nông thôn, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước.
 • Kỹ sư ngành Kỹ thuật cấp thoát nước được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, thi công lắp đặt, tổ chức quản lý, vận hành... các công trình cấp nước, thoát nước và bảo vệ môi trường nước, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Theo học ngành này, sinh viên có khả năng tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm tra hồ sơ, tổ chức thi công, giám sát xây dựng các hệ thống, công trình và thiết bị cấp nước, thoát nước; xử lý nước thải, tái sử dụng nước; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước; lập và thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng…
 • Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành này có thể làm việc tại các công ty tư vấn, các công ty cấp thoát nước, các cơ sở sản xuất, các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo lên quan đến cấp thoát nước và bảo vệ môi trường.

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước trong bảng dưới đây.

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I.1

Lý luận chính trị

1

Pháp luật đại cương

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

I.2

Kỹ năng

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

 

Tin học văn phòng

7

Giải tích hàm một biến

9

Giải tích hàm nhiều biến

10

Nhập môn đại số tuyến tính

11

Vật lý I

12

Hóa đại cương I

13

Thí nghiệm hóa đại cương I

14

Phương trình vi phân

15

Nhập môn xác suất thống kê

16

Vật lý II

I.4

Tiếng Anh

17

Tiếng Anh I

18

Tiếng Anh II

19

Tiếng Anh III

I.5

Giáo dục quốc phòng

I.6

Giáo dục thể chất

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

20

Cơ học cơ sở I

21

Đồ họa kỹ thuật I

22

Đồ họa kỹ thuật II

23

Cơ học cơ sở II

24

Sức bền vật liệu I

25

Cơ học chất lỏng

26

Cơ học kết cấu I

27

Trắc địa

28

Thực tập trắc địa

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

29

Hóa nước

30

Thủy lực công trình

31

Địa kỹ thuật

32

Thủy văn công trình

33

Quá trình hóa sinh trong xử lý nước

34

Vật liệu xây dựng

35

Kỹ thuật điên

36

Quy hoạch đô thị

II.3

Kiến thức ngành

37

Kết cấu bê tông cốt thép

38

Cấp nước

39

Đồ án cấp nước

40

Kết cấu thép

41

Thi công 1

42

Thi công 2 (công trình thủy)

43

Thoát nước

44

Đồ án thoát nước

45

Xử lý nước cấp

46

Đồ án xử lý nước cấp

47

Kinh tế xây dựng I

48

Xử lý nước thải

49

Đồ án xử lý nước thải

50

Công trình thu va trạm bơm cấp thoát nước

51

Đồ án công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước

52

Cấp thoát nước bên trong công trình

53

Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình

II.4

Học phần tốt nghiệp

II.5

Kiến thức tự chọn

1

Sinh thái học

2

Mạng điện hạ thế

3

Quy hoạch và phát triển nông thôn

12

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

4

Quy hoạch hệ thống thủy lợi

5

Quản lý chất thải rắn và chất độc hại

6

Kỹ thuật tài nguyên nước

7

Nền móng

8

Đồ án nền móng

9

Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước

10

Thi công công trình cấp thoát nước

11

Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn

12

Quản lý dự án

13

Quản lý chất lượng nước

14

Tin học ứng dụng trong cấp thoát nước

 

Xử lý nước thải chi phí thấp

 

Thiết kế hệ thống tưới tiêu

 

Kỹ thuật tưới hiện đại

Theo Đại học Thủy lợi

3. Các khối thi vào ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

- Mã ngành: 7580213

- Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • A02: Toán, Vật lí, Sinh học
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 14 - 15 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường.

5. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Để theo học ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, bạn có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học sau:

- Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Đại học Thủy lợi
 • Đại học Xây dựng

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
 • Đại học Thủy lợi - Cơ sở 2
 • Đại học Xây dựng Miền Tây

6. Cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

 Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật cấp thoát nước có thể làm các công việc:

 • Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường;
 • Quản lý vận hành khai thác các hệ thống kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường ở các đô thị, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ hợp nhà cao tầng…
 • Tham gia công tác quản lý ở các cơ quan nhà nước;
 • Nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

Với những công việc trên, kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cấp thoát nước có thể làm việc tại:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, cấp thoát nước thuộc các bộ, ban, ngành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Giao Thông…
 • Ban quản lý chương trình chống ngập, các công ty Cấp thoát nước và môi trường tại các tỉnh, thành phố;
 • Các trường Đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực cấp thoát nước.

7. Mức lương ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

 • Đối với sinh viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm, làm việc tại các đơn vị liên quan đến ngành Kỹ thuật cấp thoát nước sẽ có mức lương trung bình từ 6 - 8 triệu đồng/ tháng.
 • Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí, năng lực và kinh nghiệm làm việc trong ngành Kỹ thuật cấp thoát nước mà mức lương có thể cao hơn từ 9 - 15 triệu/ tháng hoặc cao hơn.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Để học tập và thành công trong ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, bạn cần phải có các tố chất sau:

 • Có khả năng học tốt về các môn Khoa học tự nhiên;
 • Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu và khắc phục mọi khó khăn trong nghề nghiệp để đảm bảo công tác lâu dài;
 • Có ý thức bảo vệ môi trường;
 • Chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao;
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp.

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước - 7580212

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước với mã ngành 7580212 là một ngành học đang có nhu cầu cao về nhân lực, do đó, nếu theo học ngành này, các bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm cũng như có nhiều triển vọng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Vậy ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là gì và học ngành này ra trường làm những công việc gì? Đây là vấn đề mà nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm tìm hiểu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành học này.


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC