Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - 7580210

10 Th05, 2021 - Xem: 1710

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng với mã ngành 7580210 là một ngành học thu hút nhiều bạn trẻ theo học và hiện có nhu cầu cao về nguồn nhân lực cao. Vì vậy, đây là một ngành học có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

1. Tìm hiển ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 • Cơ sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ những điều kiện vật chất, kỹ thuật, cơ chế hoạt động, thiết chế xã hội được trang bị các yếu tố vật chất và môi trường phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống con người.
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (tiếng Anh là Infrastructure Engineering) là ngành học về quy hoạch, xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạ tầng cơ sở trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và kiến thức kỹ thuật chuyên môn vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành hạ tầng cơ sở, có chuẩn mực đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội.
 • Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hạ tầng cơ sở, sinh viên có khả năng tham gia xây dựng dự án, lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và khai thác các hệ thống kỹ thuật hạ tầng cơ sở về nhà, giao thông, nước ở vị trí công việc khác nhau của kỹ sư: thiết kế, vận hành khai thác, sửa chữa, quản lý sản xuất hoặc giảng dạy, nghiên cứu.

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng trong bảng dưới đây.

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I.1

Lý luận chính trị

1

Pháp luật đại cương

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

I.2

Kỹ năng

6

Kỹ năng giao tiếp va thuyết trình

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

7

Giải tích hàm một biến

8

Tin học văn phòng

9

Giải tích hàm nhiều biến

10

Nhập môn đại số tuyến tính

11

Hóa đại cương I

12

Vật lý I

13

Vật lý II

14

Phương trình vi phân

15

Nhập môn xác suất thống kê

I.4

Tiếng Anh

16

Tiếng Anh I

17

Tiếng Anh II

18

Tiếng Anh III

I.5

Giáo dục quốc phòng

I.6

Giáo dục thể chất

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

19

Cơ học cơ sở I

20

Đô họa kỹ thuật I

21

Đô họa kỹ thuật II

22

Cơ học cơ sở II

23

Sức bền vật liệu I

24

Cơ học chất lỏng

25

Trắc địa

26

Thực tập trắc địa

27

Cơ học kết cấu I

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

28

Thủy lực công trình

29

Địa kỹ thuật

30

Thủy văn công trình

31

Vật liệu xây dựng

32

Kỹ thuật điện

II.3

Kiến thức ngành

33

Thực tập hương nghiệp nganh Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

34

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật hạ tầng

35

Quy hoạch đô thị

36

Kỹ thuật hạ tầng giao thông

37

Quy hoạch và phát triển nông thôn

38

Đô án quy hoạch và phát triển nông thôn

39

Kết cấu bê tông cốt thép

40

Thiết kế công trình giao thông I

41

Thiết kế công trình giao thông II

42

Đô án thiết kế công trình giao thông

43

Giơi thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

44

Kết cấu thép

45

Kinh tế xây dựng I

46

Giơi thiệu thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

47

Cấp thoát nươc

48

Thi công 1

49

Quản lý dự án

50

Thiết kế công trình công cộng

51

Đồ án thiết kế công trình công cộng

52

Máy bơm va trạm bơm

53

Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

II.4

Học phần tốt nghiệp

II.5

Kiến thức tự chọn

1

Quy hoạch cơ sở hạ tầng

2

Thiết kế hạ tầng thủy lợi

3

Tiếp cận bền vững

4

Nền móng

5

Đồ án nền móng

6

Công nghệ xây dựng công trình bê tông

7

Đồ án công nghệ xây dựng công trình bê tông

8

Kết cấu bê tông ứng suất trước

9

Xử lý nước cấp

10

Xử lý nước thải

11

Kỹ thuật tưới hiện đại

12

Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại

13

Cấp thoát nước bên trong công trình

14

Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình

15

Giám sát chất lượng công trình

16

Thi công công trình cấp thoát nước

Theo Đại học Thủy lợi

3. Các khối thi vào ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

- Mã ngành: 7580210

- Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • A16: 
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 14 - 21 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường.

5. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Hiện ở nước ta có các trường đại học đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng sau:

- Khu vực miền Bắc:

 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Đại học Thủy lợi

- Khu vực miền Trung:

 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
 • Đại học Kiến trúc TP.HCM

6. Cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật cơ sỏ hạ tầng

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trí sau:

 • Công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, hạ tầng đô thị từ trung ương đến địa phương.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trình...
 • Giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển cơ sở hạ tầng…
 • Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trình và đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng.
 • Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
 • Chỉ huy trưởng thi công các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
 • Kỹ sư định giá, lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

7. Mức lương ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 • Đối với sinh viên mới ra trường và ít kinh nghiệm, làm việc tại các đơn vị liên quan đến ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng sẽ có mức lương trung bình từ 6 - 8 triệu đồng/ tháng.
 • Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí, năng lực và kinh nghiệm làm việc trong ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng mà mức lương có thể cao hơn từ 10 - 15 triệu/ tháng hoặc cao hơn.

8. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng cần có tố chất gì?

Để theo học và thành công trong ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, bạn cần có các tố chất sau:

 • Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật hạ tầng cơ sở.
 • Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.
 • Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - 7580205

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với mã ngành 7580205 đang là một ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học. Đây cũng là ngành học đang có nhu cầu cao về nhân lực và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC