Ngành Ngôn ngữ Nhật - 7220209

27 Th05, 2021 - Xem: 2170

Tại Việt Nam, học ngành Ngôn ngữ Nhật với mã ngành 7220209 được coi là một hướng đi đầy triền vọng và thành công trong xu thế hợp tác phát triển kinh tế Việt - Nhật ngày càng được mở rộng. Ngôn ngữ Nhật là ngôn ngữ đang được ưa chuộng nhất tại khu vực châu Á và trở thành ngôn ngữ “hot” của các bạn trẻ đam mê ngoại ngữ. 

1. Tìm hiểu ngành Ngôn ngữ Nhật

 • Ngành ngôn ngữ Nhật là ngành học nghiên cứu về phương pháp và kỹ năng học tiếng Nhật trong công việc và cuộc sống. Đồng thời nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người của đất nước được mệnh danh là “xứ sở hoa anh đào”.
 • Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật mang đến cho sinh viên cơ hội được đào tạo chuyên sâu về tiếng Nhật: cách phát âm, từ vựng, ngữ pháp, chữ viết, văn phong... và trang bị thêm kiến thức về con người, kinh tế, văn hóa Nhật Bản, giúp sinh viên có được lợi thế trong công việc sau khi tốt nghiệp.
 • Ngành học này còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, kỹ năng quản lý, quản trị, thương lượng giải quyết vấn đề... Qua đó, sinh viên được rèn luyện về nguyên tắc trong giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp, nơi công sở, và thái độ làm việc nghiêm túc dễ hòa nhập với môi trường.
 • Ngành Ngôn ngữ Nhật gồm các môn học sau: Lịch sử Nhật Bản, giáo dục Nhật Bản, văn học Nhật Bản, giao tiếp liên văn hóa, Tiếng Nhật kinh doanh, Tiếng Nhật thương mại, Tài chính ngân hàng và Tiếng Nhật trong các lĩnh vự khác như: Y học, công nghệ thông tin.

2. Các chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Tùy vào mục tiêu đào tạo của từng trường đại học mà ngành Ngôn ngữ Nhật có thể được chia thành các chuyên ngành như: Tiếng Nhật kinh tế - thương mại, Tiếng Nhật biên phiên dịch – du lịch, Giảng dạy tiếng Nhật...

 • Tiếng Nhật kinh tế - thương mại: Đây là chuyên ngành gắn liền với việc nghiên cứu hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp Nhật Bản, thuật ngữ chuyên ngành kinh tế. Các môn học của chuyên ngành là: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Nghiệp vụ ngoại thương, Đàm thoại thương mại bằng tiếng Nhật, Kỹ năng viết email bằng tiếng Nhật...
 • Tiếng Nhật biên phiên dịch - du lịch: Các môn học nền tảng trong chuyên ngành này gồm: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Lý thuyết biên phiên dịch tiếng Nhật, Kỹ thuật biên phiên dịch tiếng Nhật, Hướng dẫn du lịch bằng tiếng Nhật...
 • Giảng dạy tiếng Nhật: Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp tiếng Nhật thành thạo, có kiến thức về tiếng Nhật sư phạm để giảng dạy tại các trường, trung tâm ngoại ngữ. Các môn học của chuyên ngành Giảng dạy tiếng Nhật gồm: Đất nước học Nhật Bản, Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Lý luận dạy học, Phương pháp dạy tiếng Nhật, Thực hành giảng dạy tiếng Nhật...

3. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung (Không tính các môn học từ số 9 đến số 11)

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

8

Ngoại ngữ cơ sở 3

9

Giáo dục thể chất

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh

11

Kỹ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

12

Địa lý đại cương

13

Môi trường và phát triển

14

Thống kê cho khoa học xã hội

15

Toán cao cấp

16

Xác suất thống kê

III

Khối kiến thức chung của khối ngành

III.1

Bắt buộc

17

Cơ sở văn hoá Việt Nam

18

Nhập môn Việt ngữ học

III.2

Tự chọn

19

Tiếng Việt thực hành

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

21

Logic học đại cương

22

Tư duy phê phán

23

Cảm thụ nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa các nước ASEAN

IV

Khối kiến thức chung của nhóm ngành

IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

IV.1.1

Bắt buộc

26

Ngôn ngữ học tiếng Nhật1

27

Ngôn ngữ học tiếng Nhật2

28

Đất nước học Nhật Bản 1

29

Giao tiếp liên văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Hán tự học tiếng Nhật

31

Ngữ dụng học tiếng Nhật

32

Ngôn ngữ học đối chiếu

33

Phân tích diễn ngôn

34

Ngữ pháp chức năng

35

Văn học Nhật Bản 1

36

Đất nước học Nhật Bản 2

37

Văn học Nhật Bản 2

38

Nhập môn văn hóa các nước Châu Á

IV.2

Khối kiến thức tiếng

39

Tiếng Nhật 1A

40

Tiếng Nhật 1B

41

Tiếng Nhật 2A

42

Tiếng Nhật 2B

43

Tiếng Nhật 3A

44

Tiếng Nhật 3B

45

Tiếng Nhật 4A

46

Tiếng Nhật 4B

47

Tiếng Nhật 3C

48

Tiếng Nhật 4C

V

Khối kiến thức ngành và bổ trợ

V.1

Định hướng chuyên ngành Tiếng Nhật phiên dịch

V.1.1

Bắt buộc

49

Phiên dịch

50

Biên dịch

51

Lý thuyết dịch

52

Phiên dịch nâng cao

53

Biên dịch nâng cao

54

Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch

V.1.2

Tự chọn

V.1.2.1

Các môn học chuyên sâu

55

Phiên dịch chuyên ngành

56

Biên dịch chuyên ngành

57

Công nghệ trong dịch thuật

58

Phân tích đánh giá bản dịch

59

Kỹ năng viết văn bản

60

Kỹ năng thuyết trình

61

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

62

Kỹ năng giao tiếp

V.1.2.2

Các môn học bổ trợ

63

Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành

64

Tiếng Nhật tài chính – ngân hàng

65

Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh

66

Tiếng Nhật y học

67

Tiếng Nhật luật pháp

68

Tiếng Nhật hành chính – văn phòng

69

Tiếng Nhật văn hóa – nghệ thuật

70

Tiếng Nhật kiến trúc – xây dựng

71

Tiếng Nhật công nghệ thông tin

V.2

Định hướng chuyên ngành Nhật Bản học

V.2.1

Bắt buộc

72

Phiên dịch

73

Biên dịch

74

Lịch sử Nhật Bản

75

Dẫn luận kinh tế Nhật Bản

76

Xã hội Nhật Bản đương đại

77

Nhập môn Nhật Bản học

V.2.2

Tự chọn

V.2.2.1

Các môn học chuyên sâu

78

Văn hóa truyền thống Nhật Bản

79

Nghệ thuật Nhật Bản

80

Lịch sử tiếng Nhật

81

Hệ thống giáo dục Nhật Bản

82

Nhập môn luật Nhật Bản

V.2.2.2

Các môn học bổ trợ

83

Văn học Nhật Bản đương đại

84

Văn hóa kinh doanh Nhật Bản

85

Kỹ năng thuyết trình

86

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

87

Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành

V.3

Định hướng chuyên ngành Tiếng Nhật-Kinh tế

V.3.1

Bắt buộc

88

Phiên dịch

89

Biên dịch

90

Tiếng Nhật kinh tế

91

Kinh tế vi mô

92

Kinh tế vĩ mô

93

Tiền tệ ngân hàng

V.3.2

Tự chọn

V.3.2.1

Các môn học chuyên sâu

94

Tiếng Nhật kinh tế nâng cao

95

Tiếng Nhật tài chính – ngân hàng

96

Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh

97

Dẫn luận kinh tế Châu Á

98

Dẫn luận kinh tế Đông Nam Á

99

Dẫn luận kinh tế Nhật Bản

100

Luật kinh tế quốc tế

V.3.2.2

Các môn học bổ trợ

101

Quản trị học

102

Kinh tế quốc tế

103

Nhập môn Marketing

104

Nguyên lý kế toán

105

Kinh tế phát triển

V. 4

Định hướng chuyên ngành Tiếng Nhật-Du lịch

V.4.1

Bắt buộc

106

Phiên dịch

107

Biên dịch

108

Tiếng Nhật du lịch

109

Nhập môn khoa học du lịch

110

Kinh tế du lịch

111

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.4.2

Tự chọn

V.4.2.1

Các môn học chuyên sâu

112

Tiếng Nhật du lịch nâng cao

113

Kinh tế du lịch Nhật Bản

114

Nghiệp vụ du lịch – khách sạn

115

Kỹ năng thuyết trình

116

Kỹ năng giao tiếp

V.4.2.2

Các môn học bổ trợ

117

Đất nước học Việt Nam

118

Lịch sử – văn hóa Việt Nam

V.5

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

119

Thực tập

120

Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số các học phần tự chọn của IV hoặc V

Theo Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các khối thi vào ngành Ngôn ngữ Nhật

Ngành Ngôn ngữ Nhật có mã ngành 7220209, xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A01 (Toán, Lý, tiếng Anh)
 • C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • D02 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • D03 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp)
 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)
 • D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh)
 • D63 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật)
 • D66 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • D79 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

5. Điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Nhật

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật của các trường đại học năm 2018 từ 18 - 27 điểm dựa theo xét tuyển học bạ và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 14 - 20 điểm.

6. Các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật

Học ngành Ngôn ngữ Nhật trường nào tốt luôn là vấn đề mà các phụ huynh và thí sinh quan tâm trong các kỳ tuyển sinh. Dưới đây là danh sách các trường đại học có ngành Ngôn ngữ Nhật theo từng khu vực để các bạn tham khảo.

- Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Ngoại nữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Phương Đông
 • Đại học Thăng Long
 • Đại học Nguyễn Trãi
 • Đại học Hạ Long

- Khu vực miền Trung:

 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
 • Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH
 • Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Đại học Hùng Vương - TP.HCM
 • Đại học Mở TP.HCM
 • Đại học Văn Hiến

7. Cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ Nhật

SInh viên học ngành Ngôn ngữ Nhật sau khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Cùng với sự hội nhập và đầu tư ngày càng mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản tại Việt Nam đã tạo ra sự đa dạng về vị trí và công việc cho các sinh viên mới tốt nghiệp ngành học này . Cụ thể:

 • Làm trợ lý, thư ký giám đốc cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, tổ chức của Nhật Bản; hay các công ty có 100% vốn Nhật Bản, công ty liên doanh với Nhật Bản.
 • Quản lý: Làm việc tại các công ty chuyên về du lịch, nhà hàng, khách sạn Nhật Bản, khách sạn tiếp đón du khách người Nhật Bản.
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ, trường dạy nghề, tư vấn đào tạo du học Nhật Bản.
 • Biên dịch, phiên dịch viên tiếng Nhật tại tập đoàn, công ty liên doanh Nhật Bản, soạn thảo văn bản, dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng Nhật.
 • Chuyên viên Marketing: Tổ chức sự kiện, thực hành các giao dịch thương mại tại công ty; quản lý website, Fanpage, Blog tiếng Nhật cùng viết bài cho các sản phẩm của công ty bằng tiếng Nhật.
 • Chuyên viên đàm phán, kí kết hợp đồng của công ty Nhật Bản.
 • Làm việc tại Nhật Bản: Với vốn tiếng Nhật đã có bạn có thể đi du học, du lịch và tìm công việc tại Nhật Bản như văn phòng, hành chính, lễ tân, tiếp viên hàng không, tiếp thị, tư vấn...

8. Mức lương của ngành Ngôn ngữ Nhật

Mức lương ngành ngôn ngữ Nhật được chia làm 3 mức cơ bản sau đây:

 • Mức 1: Đối với sinh viên mới ra trường bạn sẽ nhận mức lương trung bình 400 - 700USD/tháng (tương đương 9 - 15 triệu VNĐ/tháng).
 • Mức 2: Với những cá nhân có kinh nghiệm làm ở mức quản lý, trợ lý mức lương là 1000USD/tháng (tương đương 23 triệu VNĐ).
 • Mức 3: Với người có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trở lên, lương bạn nhận được sẽ là 1500USD/tháng.

9. Những tố chất phù hợp với ngành Ngôn ngữ Nhật

Để học tập và làm những công việc liên quan đến ngôn ngữ Nhật, bạn cần có những tố chất sau:

 • Bản thân có năng khiếu về ngoại ngữ: bạn phải có đam mê với ngành ngoại ngữ, yêu thích tiếng Nhật cũng như nền văn hóa, con người Nhật Bản. Tố chất này sẽ góp phần cho bạn nguồn động lực phát huy tối đa năng lực của bản thân và có thể theo đuổi nghề nghiệp lâu dài.
 • Kiến thức rộng, ham học hỏi: học ngành Ngôn ngữ Nhật đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp khác nhau tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia một cách dễ dàng. Do đó, luôn ham học hỏi và có vốn kiến thức về văn hóa, xã hội là một lợi thế rất lớn.
 • Hướng ngoại: Ngôn ngữ Nhật phù hợp với những bạn hướng ngoại, thích khám phá và có thể thích ứng nhanh với nhiều môi trường mới.
 • Bản lĩnh, tự tin, chuyên nghiệp: Có tác phong năng động, chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực là yếu tố được các doanh nghiệp nước ngoài đề cao trong quá trình tuyển dụng nhân lực. Ngoài ra, bản lĩnh tự tin, tinh thần cầu tiến vươn lên cũng là yếu tố cần thiết để thành công trong nghề.

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc - 7220210

Học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc với mã ngành 7220210 sẽ giúp bạn tiếp cận gần hơn với một môi trường làm việc hiện đại, một nghề nghiệp hấp dẫn lương cao. Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngôn ngữ khá phổ biến ở nước ta hiện nay, cùng với sự hợp tác về kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã mở ra nhu cầu về nguồn nhân lực dồi dào cho các công ty doanh nghiệp. 


VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC