Ngành Khoa học môi trường - 7440301

01 Th06, 2021 - Xem: 820

Hiện nay, những vấn đề môi trường rất được con người chú trọng, cùng với đó, ngành học về môi trường cũng rất được quan tâm. Để giúp bạn tìm hiểu ngành học hiệu quả, bài viết giới thiệu những thông tin tổng quan về ngành Khoa học môi trường với mã ngành 7440301.

1. Tìm hiểu ngành Khoa học môi trường

 • Khoa học môi trường (tiếng Anh là Environmental Science) là ngành nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường; nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động con người lên môi trường đất, nước, không khí và sinh vật. Mục đích cuối cùng của ngành này là bảo vệ và cải thiện môi trường sống của con người trên Trái đất.
 • Ngành Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người với con người, giữa con người với thế giới sinh vật và môi trường vật lý xung quanh. Do đó, đối tượng nghiên cứu cụ thể của khoa học môi trường là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng như môi trường nhân tạo trong mối quan hệ tương hỗ giữa sinh vật và con người. Từ những điều này, chúng ta sẽ có những hành động cụ thể để giúp môi trường trở nên tốt hơn, tư vấn chính sách cho các nhà hoạch định xem xét thay đổi.
 • Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ. Đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về môi trường. Theo học ngành này, sinh viên sẽ có những kỹ năng phân tích, đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

2. Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Khoa học môi trường trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ số 10 đến số 12)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sơ 1

6

Tin học cơ sơ 3

7

Tiếng Anh A1

8

Tiếng Anh A2

9

Tiếng Anh B1

10

Giáo dục thể chất

11

Giáo dục quốc phòng-an ninh

12

Kỹ năng mềm

II

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

13

Cơ sở văn hóa Việt Nam

14

Khoa học Trái đất và sự sống

III

Khối kiến thức chung của khối ngành

15

Đại số tuyến tính

16

Giải tích 1

17

Giải tích 2

18

Xác suất thống kê

19

Cơ -Nhiệt

20

Điện- Quang

21

Hóa học đại cương

22

Hóa học hữu cơ

23

Hóa học phân tích

IV

Khối kiến thức chung của nhóm ngành

IV.1

Bắt buộc

24

Sinh học đại cương

25

Tài nguyên thiên nhiên

26

Khoa học môi trường đại cương

27

Cơ sở môi trường đất, nước, không khí

IV.2

Tự chọn

28

Biến đổi khí hậu

29

Địa chất môi trường

30

Sinh thái môi trường

V

Khối kiến thức ngành và bổ trợ

V.1

Bắt buộc

31

Vi sinh môi trường

32

Hóa môi trường

33

Các phương pháp phân tích môi trường

34

Công nghệ môi trường đại cương

35

Quản lý môi trường

36

Nhập môn toán ứng dụng trong môi trường

37

Vật lý môi trường

38

Đánh giá môi trường

39

Kinh tế môi trường

40

Luật và chính sách môi trường

41

Hệ thống thông tin địa lý

V.2

Tự chọn

V.2.1

Các môn học chuyên sâu

V.2.1.1

Các môn học chuyên sâu về quản lý môi trường

42

Kiểm toán môi trường

43

Quy hoạch môi trường

44

Hệ thống quản lý môi trường

45

Quan trắc môi trường

46

GIS trong quản lý môi trường

V.2.1.2

Các môn học chuyên sâu về môi trường đất

47

Ô nhiễm đất và biện pháp xử lý

48

Hóa chất nông nghiệp và môi trường đất

49

Hóa học môi trường đất

50

Sinh thái môi trường đất

51

Chỉ thị môi trường

V.2.1.3

Các môn học chuyên sâu về sinh thái môi trường

52

Sinh học bao tồn ứng dụng

53

Sinh thái nhân văn

54

Đa dạng sinh học

55

Sinh thái môi trường khu vực

56

Du lịch sinh thái

V.2.1.4

Các môn học chuyên sâu về độc chất học môi trường

57

Độc học và sức khỏe môi trường

58

Phương pháp phân tích độc chất

59

Độc học sinh thái

60

Quản lý rủi ro độc chất

61

Hình thái của độc chất trong môi trường

V.2.1.5

Các môn học chuyên sâu về môi trường nước

62

Hóa học môi trường nước

63

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước

64

Ô nhiễm môi trường nước

65

Sinh thái môi trường nước

66

Phân tích và đánh giá chất lượng nước

V.2.1.6

Các môn học chuyên sâu về mô hình hóa môi trường

67

Ứng dụng công cụ mô hình hóa và hệ thống tin địa lý trong lập ban đồ môi trường

68

Mô hình đánh giá chât lượng môi trường

69

Mô hình dự báo ô nhiễm môi trường

70

Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

71

Kiểm kê phát thải

V.2.1.7

Các môn học chuyên sâu về môi trường biển

72

Đại dương và vùng bờ

73

Quy hoạch không gian biển

74

Quản lý ô nhiễm biển

75

Luật pháp và chính sách môi trường biển

76

Quản lý khu bảo tồn biển

V.2.2

Các môn học bổ trợ

77

Tế bào học

78

Sinh học phát triển

79

Thống kê sinh học

80

Trắc địa và Bản đồ đại cương

81

Cơ sở lý luận phát triển bền vững

82

Kinh tế sinh thái

VI

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

VI.1

Thực tập và niên luận

83

Thực tâp thực tế

84

Thực tâp hóa học

VI.2

Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

 

Khóa luận tốt nghiệp

85

Khóa luân tốt nghiệp

 

Môn học thay thế

86

Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên

87

Thực hành phân tích và đanh gia môi trường

88

Xã hội học môi trường

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Khoa học môi trường 

- Mã ngành: 7440301

- Ngành Khoa học môi trường xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán - Lý - Hóa
 • A01: Toán - Lý - Tiếng Anh
 • B00: Toán - Hóa - Sinh
 • C02: Toán - Văn - Hóa
 • D01: Toán - Văn - Tiếng Anh
 • D90: Toán - Khoa học tự nhiên - Tiếng anh

Với sự thay đổi phương án tuyển sinh của Bộ Giáo dục, khối thi ngành Khoa học môi trường khá đa dạng. Để tìm hiểu thông tin cụ thể, thí sinh hãy truy cập Cổng thông tin trực tuyến của từng đơn vị đào tạo.

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Khoa học môi trường

Mức điểm chuẩn ngành Khoa học môi trường dao động trong khoảng 13 - 18 điểm. Đây được xem là mức điểm trung bình, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.

5. Danh sách trường đào tạo ngành Khoa học môi trường

Để giúp các thí sinh dễ dàng tìm được một ngôi trường phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường đại học có ngành Khoa học môi trường theo từng khu vực dưới đây.

- Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
 • Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
 • Đại học Thành Tây
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Khu vực miền Trung:

 • Đại học Vinh
 • Đại học Hà Tĩnh
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế
 • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

- Khu vực miền Nam:

 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học Công nghiệp TP. HCM
 • Đại học Nông Lâm TP. HCM
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Cần Thơ
 • Đại học Dân lập Lạc Hồng
 • Đại học Bạc Liêu
 • Đại học Thủ Dầu Một
 • Đại học Đồng Tháp
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học  Quốc gia TP. HCM

6. Cơ hội việc làm ngành Khoa học môi trường

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường, sinh viên có thể đảm nhận công việc tại những vị trí sau:

 • Chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường như Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Tổng cục Môi trường, Sở TN-MT, Chi cục BVMT, Phòng TN-MT hay các bộ phận chuyên môn về tài nguyên-môi trường thuộc các cơ quan quản lý khác (ví dụ: Vụ Khoa học-Công nghệ-Môi trường các bộ).  
 • Nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao KHCN như các viện, trung tâm về tài nguyên và môi trường thuộc hệ thống Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hay các Hiệp hội, các đại học; các trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ thuộc các sở KH và CN…
 • Giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có đào tạo các ngành môi trường (ví dụ, hiện có các cựu sinh viên Khoa Môi trường giảng dạy ở ĐH Huế, ĐH Nha Trang, ĐH Duy Tân, CĐ TNMT Miền Trung, CĐ Công nghiệp Huế, CĐ Công nghiệp Đà Nẵng, CĐ Công nghiệp Tp.HCM…)
 • Chuyên viên ở các cơ sở y tế như Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, các bệnh viện…
 • Cán bộ kỹ thuật, nhân viên ở các doanh nghiệp về môi trường như các Công ty Môi trường Đô thị, Công ty cấp thoát nước, Công ty hạ tầng Khu đô thị…
 • Chuyên viên ở các trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia…
 • Cán bộ kỹ thuật ở các phòng/bộ phận về môi trường ở nhà máy, doanh nghiệp như phòng ISO, phòng quản lý môi trường, trạm xử lý nước thải, phòng vệ sinh an toàn lao động…
 • Sĩ quan, chiến sĩ ở các phòng cảnh sát môi trường;
 • Nhân viên các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các dự án liên quan đến tài nguyên-môi trường…

7. Mức lương ngành Khoa học môi trường

Hiện tại chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Khoa học môi trường.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Khoa học môi trường

Để có thể theo học ngành Khoa học môi trường, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

 • Yêu thiên nhiên, môi trường, có óc tìm tòi, ham học hỏi và tư duy logic
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tự tin
 • Cẩn thận, kiên nhẫn
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Khả năng thuyết trình cũng như kỹ năng giao tiếp
 • Can đảm và chấp nhận thử thách
 • Có sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC